Euvo

Welkom bij het
Europa der Volkeren

Welkom op de nieuwe webstek van EUVO.

Na jaren van inactiviteit op de vroegere webstek van Euvo hebben we nu beslist in zee te gaan met Akoni uit Koekelare. In een eerste fase wordt de basis gelegd van hoe de webstek er in de toekomst zal uitzien. Pas dan begint de eigenlijke uitbouw waarmee zal worden gestart in de 3de week van september 2022 om te eindigen, hopen we, eind maart 2023.

Met onze nieuwe aanpak willen we vooral de spreekbuis zijn van wat er reilt en zeilt in Frans-Vlaanderen. Eethuizen, overnachtingsmogelijkheden, musea, scholen waar het Nederlands aan bod komt in Frans-Vlaanderen alsook de scholen langs de schreve waar nu reeds heel wat kleine Frans-Vlamingen in een snel tempo zich in het Nederlands leren uitdrukken.

Aankondiging, in de mate van het mogelijke, van feestelijkheden vooral in de kleinere dorpen zoals Berten elk jaar op 15 augustus het Feest van Span en Paard, het Karyole feest in Hondschote, het Patate feest in Ekelsbeke, het Lindeboom festival Loon-strand, de duathlon in Zegerskapel enz...

Een speciaal woord van dank aan Informativa vzw, zonder hun financiële steun zou de actie van de Euvo borden verleden tijd zijn. Onze teller staat op 1060.

Suggesties en opmerkingen zijn steeds welkom.

Hartelijke groeten

De Euvo ploeg.

Ga door »

Bienvenue dans
l'Europe des peuples

Le nouveau site internet d’EUVO vous souhaite la bienvenue.

Après des années d’inactivité de notre site internet, Euvo a décidé de confier la création d'un nouveau site pour Euvo à la société Akoni de Koekelare. ( Flandre Occidentale ). Dans une premiere phase sera établi la disposition du site dans le futur. A partir de là commencera la construction du site qui sera actif à partir de la 3ième semaine de septembre et se terminera fin mars 2023.

Avec notre nouvelle approche nous voulons rapporter les activités de la Flandre française. Les restaurants,les possibilités d’hébergement,musées,écoles où le Néerlandais est enseigné, de même que les écoles le long de la schreve où des petits flamands de France parviennent à s’exprimer en Néerlandais en quelques mois.

Annonces dans la limite du possible, de festivités surtout dans les petits villages comme Berthen avec la Fête de l’Attelage chaque année le 15 août,la Karyole feest à Hondschoote, La Patate Feest à Esquelbecq,Het Lindeboom Festival à Loon-Plage,le Duathlon à Zegerscappel etc...

Nous remercions spécialement l’association Informativa vzw grâce à qui la réalisation des plaques EUVO est réalisable financièrement. Sans ce soutien financier l’activité de EUVO serait du temps passé. Nous avons atteint le nombre de 1060 plaques.

Des suggestions et remarques sont toujours bienvenues.

Sincères salutations,

L'équipe EUVO.

Continuez »